Jacque Heers – Łowcy Niewolników na ziemiach Islamu VII-XVI wiek. ( Les négriers en terres d’islam VIIe-XVIe siècle )

Historia niewolnictwa zazwyczaj ograniczana do epoki rzymskiej, kolonialnej i do handlu niewolnikami Anglików i Francuzów w XVIII wieku, pozostawia liczne białe plamy, z powodu rzadkości zródel i z powodu retrospekrywnego poczucia winy krajów kolonizatorskich. I tak, od VII wieku aż do końca XIX wieku rozprzestrzenił się muzułmański system handlu Czarnych z Afryki, poprzez karawany przecinąjace Saharę oraz po morzach biorąc swoje zródlo w portach Afryki Wschodniej

Biorąc pod uwagę prace ostatnich lat, szczególnie historyków iworyjskich i nigeryjskich, Jacques Heers śledzi mechanizmy tego handlu, rozrgrywki handlowe oraz rolę niewolników w społeczeństwach muzułmańskich – na dworach możnowładców, w wojsku, w kopalniach czy w rolnictwie.
Przytacza lokalne niesnaski ale i wielką rewolucję IX wieku.
Pokazuje nam mapę niewolnictwa afrykańskiego oraz realizuje studium socjalne przeprowadzone na przestrzeni ponad tysiąca lat.
Jacque Heers, profesor emeryt z Sorbony, wydał inne interesujące książki historyczne, np. La Première Croisade, Luis XI, Les Barbaresques.

Jacques Heers wybitny znawca średniowiecza i renesansu ukazuje dwór papieski w Rzymie od powrotu papieży z Awinionu w XV wieku aż do sacco di Roma 1527. Ostentacyjny luksus i nepotyzm władców Państwa Kościelnego – co pamiętają wszyscy miłośnicy serialu Rodzina Borgiów – to tylko jedna strona medalu. Papieże byli mecenasami sztuki i literatury ich dwór stal się schronieniem dla poetów i filozofów a rozwój uniwersytetu papieskiego i biblioteki watykańskiej przyczyniły się do narodzin humanizmu. Jacques Heers 1924 – 2013 był profesorem na Wydziale Humanistycznym Paris-Nanterre i dyrektorem studiów średniowiecznych w Paris IV autorem takich książek jak Esclaves et domestiques au Moyen ge dans le monde mditeranen La ville au Moyen ge czy też tłumaczonej na polski Święta głupców i karnawały 1995.
Advertisements